» » ﮔﻮﮔﻮش - قصه دو ماهی

ﮔﻮﮔﻮش - قصه دو ماهی FLAC album


Performer: ﮔﻮﮔﻮش
Genre: Pop music / Folk and World music
Title: قصه دو ماهی
Country: Iran
FLAC version ZIP size: 1534 mb
MP3 version ZIP size: 1895 mb
WMA version ZIP size: 1326 mb
Rating: 4.1
Votes: 362
Other Formats: TTA ADX RA WAV DTS ASF MP1

صه ها گـرم و همه پرشور بـود. روز های برف و باران با همــی. یــش همــه تخم تــربـوز پر بــود. بر بـزرگـــان احــترام و افـــتخار. ــودکان با درس ها پر نــور بود. قصه هـا از دی روان هـر ساعتی. ز صداقت کار هر کس جــور بود. در مساجــد عشـــق بود بهر خــدا.

Composed By – بابک Lyrics By – شهیار قنبری.

It is also referred to as Perso-Arabic alphabet. The Modern Persian script is directly derived and developed from Arabic script.

صه های من و بابام بازپرداخت كتابی است تصويری به نام پدر و پسر . . ﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب دارم و ﺧﻮدم ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ هﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻳﺎرﯼ ﺁﻣ. ﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ روﻳﺎ هﺎﯼ دﻝﺒﻨﺪم را دﻳﻮ وﺣﺸﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﺴﺎزد. هﻨ ﻮز ه ﻢ ﭘ ﺲ‬ ‫از ﺳﺎﻝﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﺁرﻣﻴ. ﮐﻨﺎرم دراز ﻣﯽ ﮐﺸﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻢ. ‫)‪ ( Vater und sohn‬اﺛ ﺮ ﺟﺎوداﻧ ﻪ ارﻳ ﺶ ا. زر ‪( ( Erich oh ser‬‬ ‫ُ‬ ‫ ﻗﺼﻪ هﺎﯼ ﻣﻦ و ﺑﺎﺑ ﺎم ﺑﺎزﭘﺮداﺧ ﺖ آﺘ ﺎﺑﯽ اﺳ ﺖ ﺗﺼ ﻮﻳﺮﯼ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ﭘ ﺪر و ﭘﺴ ﺮ ‬ ‫ﻧﻘﺎش هﻨﺮﻣﻨﺪ و. ﺗﻮاﻧﺎﯼ ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﺮاﯼ آﻮدآﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﺎآ. ﻨﻮن ﺑﺎرهﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳ. ﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠ ﺎﻩ ﺳ ﺎل از‬ ‫ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪن اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد

ر زمان دو شـاعر بزرگ زبان فارسی، سعـدی و حافـظ ( قرن هـفتم هجری ) در ايالت شـيراز ( فارس ) هنـوز زبان دری زبان عام نشـده بود. حافـظ می ‌گـويد: زشـعـر دلکـش حـافــظ کسـی شـود آگـاه که لـطف طـبع و سخـن گـفتن دری دانـد. گر در قرن هـفتم هجـری همه مردم فارس سخن گـفـتن دری می ‌دانستـند، حـافـظ چنـين نمی ‌گـفت. کتر محمود افـشـار يزدی، ادب ‌شـناس و مورخ ايران با روشـنی می‌ نويسـد: زبان دری پيش و بيش از آنکه به ايران تعلق داشـته باشـد از آن افغانسـتان و تاجيکسـتان اسـت. ينکـه مردم بدخشـان، در آنسـوی آمو دريا، قادرند با سـاحل نشـينان خـليج فارس به زبان يگانـه گپ بزنـند، قصه و افـسـانه نيسـت، بلکه نشـانه بقـا و جان سـخـتی اين زبان اسـت. ايد به يگانگی و دوام اين حوزه تمـدنی باور داشــت. ـراسـاس آنـچـه نقـل کـرديـم می‌تـوان نتيـجــه ‌گـيری کرد کـه

Tracklist

قصه دو ماهی
یادم باشه، یادت باشه

Versions

Category Artist Title (Format) Label Category Country Year
SARE-1009 ﮔﻮﮔﻮش* قصه دو ماهی ‎(7", Single) Ahang Rooz SARE-1009 Iran Unknown