» » Πέτρος Αναγνωστάκης, Μπάμπης Μπακάλης - Όπως Τα Βαρειά Τα Σίδερα/Χάλασες Και Συ

Πέτρος Αναγνωστάκης, Μπάμπης Μπακάλης - Όπως Τα Βαρειά Τα Σίδερα/Χάλασες Και Συ FLAC album


Performer: Πέτρος Αναγνωστάκης
Genre: Folk and World music
Title: Όπως Τα Βαρειά Τα Σίδερα/Χάλασες Και Συ
FLAC version ZIP size: 1266 mb
MP3 version ZIP size: 1179 mb
WMA version ZIP size: 1142 mb
Rating: 4.3
Votes: 855
Other Formats: AA RA DXD TTA MIDI XM VOC

TOP Ατάκες και έξυπνα του fb. Album. θλητικο καφενειο!!! Company. ι ομωσ αθλητικα !!! Company. ι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία. Όταν αγαπάς κάποιον τον δέχεσαι όπως είναι. αγάπη έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις. τι Αξιζει Ποναει Και Ειναι Δυσκολο. English (UK) · Русский · Українська · Suomi · Español.

άποιος φώναξε γκαρσόν και κοιτούσε προς τα εμένα με τα μάτια μου σκυμμένα πλήρωσα ό,τι χρωστούσα γύρισα και έφυγα. υτός ο κύριος μονάχος κοιτάζει κάπου απέναντι κάποια ασήμαντη ομορφιά ασήμαντη απέραντη. Track Name: Στις Ακτές Του Παραδείσου. ναρωτιέμαι αν μ’ είχες κάποτε διαλέξει αν η αγάπη έχει μια αφετηρία είμαι ένα πλοίο σε νυχτερινή πορεία και συ ορίζοντας τη ώρα που θα φέξει. Track Name: Η Αγάπη Σου. Η αγάπη σου είναι ένα μαύρο πουλί κοιμάται κάτω από τόνους σκουπίδια ξυπνάει διψάει και βρίσκει νερό στις ρωγμές που αφήνουν όπως περνάνε τα φίδια. αγάπη σου είναι ένας μαύρος ανθός κοιμάται κάτω από πέτρες και χιόνια ξυπνάει διψάει και ψάχνει το φως στις ρωγμές που αφήνουν όπως περνούν τα καμιόνια.

ἶναι ποίημα πολιτικό, ὅπως ἐξάλλου καὶ πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Ἀναγνωστάκη, καὶ ἀπηχεῖ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τὴ στρατιωτικὴ δικτατορία μέγαρο τῆς Τράπεζας Συναλλαγῶν Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως. αὶ τὰ παιδάκια δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ παίξουνε ἀπὸ τὰ τόσα τροχοφόρα ποὺ περνοῦνε

α πιο μεγάλα κύματα μονάχα ταξιδεύουν Και όσοι τα ονειρεύτηκαν μάταια τα καρτερούν Τα πιο θλιμμένα πρωινά είναι αυτά που θα ‘ρθουν Σε όσους τα φοβήθηκαν πικρό φιλί κερνούν. Aνάμεσα μου λες σ’ αυτό που είμαι και που θες Χρόνια θα παρεμβάλλονται αιώνες και εποχές Aνάμεσα μου λες στο αύριο και το χθες Θα υπάρχει ένα σήμερα γεμάτο ενοχές. α πιο σφιγμένα βλέφαρα αυτά μόνο γνωρίζουν Λόγια που τόσο θέλησαν μα ντράπηκαν να βγουν Τα πιο αθώα ψέματα στα μάτια σε κοιτάζουν Και όσοι μαζί τους ξαγρυπνούν μαθαίνουν να αγαπούν. Track Name: Όπως Αλλάζουν Οι Εποχές.

αὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ· καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. σαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς Ἀποστόλους ταῦτα. αὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. δὲ Πέτρος, ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον· καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα· καὶ ἀπῆλθε, πρὸς ἑαυτόν θαυμάζων τὸ γεγονός. ὸ Ε΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

αί ἐκεῖνα τά ἴδια λόγια ὅου ἀναγινώσκομεν εἰς τήν Γραφήν ὅπως ἔλεγεν ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος πρός Γιεζί, τόν λαβόντα τά δύο τάλαντα ἀργυρίου ἀπό τόν Νεεμάν˙ οὐχί ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετά σοῦ ; (Δ' Βασιλ. '26) τά αὐτά ἔλεγε καί ὁ θεῖος Βαρσανούφιος πρός τόν ἀπό Μηρωσάβης Ἰωάννην. αί τοῦτο μάθε, ὅτι ὅτε ὑπάγεις εἰς διακονίαν τοῦ Κοινοβίου, πάντως ὑπάγει μετά σοῦ ἡ καρδία μου (Ἀπόκρ. ύ οὖν ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀκαταπαύστως τρέχε τήν ὁδόν τήν ἡτοιμασμένην, ὅπως μετά χαρᾶς φθάσῃς, ὅν ἐφθάσαμεν τοῦ Χριστοῦ λιμένα καί ἀκούσῃς τῆς φωνῆς τῆς πεπληρωμένης χαρᾶς καί ζωῆς καί φωτός καί ἀγαλλιάσεως, λεγούσης πρός σέ˙ εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω, εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου.

ὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. ροφητείας Ἡσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα. άδε λέγει Κύριος∙ Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. ίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. ίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. μπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος. εοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. πολυτίκιον, ἦχος δ’. Βασίλειον διάδημα.

γὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. άντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. ί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον; περισσότερα . Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας.

Tracklist

A Όπως Τα Βαρειά Τα Σίδερα
B Χάλασες Και Συ

Credits

  • Performer – Πέτρος Αναγνωστάκης (tracks: A,B)
  • Written By, Conductor, Lyrics By – Μπάμπης Μπακάλης (tracks: A,B)

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout: A: 7XGO 1715
  • Matrix / Runout: B: 7XGO 1693